Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Serce rozdarte w ukryciu

22/01/16 ks. Jacek Kacprzak
Dzisiejsza, szara od popiołu środa zaprasza nas do wejścia w ukrycie naszego wnętrza, do rozdartego serca dającego początek zmianie postępowania. Nagrodą za takie nawrócenie nie jest dobre samopoczucie, poważanie u ludzi, lecz odpłata Ojca niebieskiego. Pan Jezus mówi aż trzykrotnie, że Ojciec „odda tobie” (por. Mt 6,4.6.18). Co takiego odda nam Ojciec niebieski?