Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dorosłych

Plan na rok 2016 - dawać innym Jezusa

21/12/15 o. Marcin Wrzos OMI
Zwiastowanie. Na słowa anioła zapowiadające poczęcie Jezusa Maryja odpowiada: „tak”, godzi się pełnić plan Boga względem Niej. Jej „tak”, to jednocześnie zgoda na cierpienie, to zgoda na to, że wiele nie będzie rozumiała, to zgoda na milczenie. Warto i tu brać przykład od Maryi – starać się żyć tak, aby realizować plan Boga wobec nas