Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie programowe

21/12/15
Nadano Mu imię Jezus

 
„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna” – ta prawda jest dla nas wszystkich błogosławieństwem. Naszym zadaniem jest wciąż poznawać sens owego daru. Zbyt wielu ochrzczonych nie żyje pełnią daru synostwa Bożego, tym samym błogosławieństwo pozostaje niezrozumiałe, a w wielu wypadkach jest nieprzyjęte. Wielu nie rozumie miłości Trójjedynego Boga. Są także tacy, którzy uważają, że chrześcijaństwo zostało im narzucone z góry (problem chrztu dzieci).
Wydarzenia w Betlejem zostały objawione prostym pasterzom. Oni zaś przekazali tę tajemnicę swym najbliższym. W ten sposób prawda o narodzeniu się Mesjasza dotarła do okolic. Dociera ona po dziś dzień. Potrzeba nam nowych metod dotarcia do ludzi w zależności od sposobu myślenia, mentalności, języka, kultury obyczajów. Rozwój chrześcijaństwa jest zróżnicowany, a czasami wręcz znikomy. Dotyczy to zmian, jakie zachodzą w różnych regionach świata. W wielu sytuacjach wiara w Chrystusa zanikła prawie zupełnie. Nadzieja pozostaje w chrześcijanach pełnych prostoty. To oni przeniosą wiarę w następne pokolenia.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.