Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie słuchacza

21/12/15 Szymon Bojdo
Zastanawia mnie, dlaczego tak mało w naszym życiu błogosławimy sobie nawzajem. Wypowiadamy wiele słów, często bardzo radykalnych opinii, ale dlaczego tak mało jest w nas błogosławieństwa? Dzisiejsze pierwsze czytanie daje nam praktyczny sposób, wręcz gotową formułę jak mamy błogosławić innym. Mnie jednak się zdaje, że częściej wybieramy obmowę, krzywdzące słowa, bo prosta ocena wydaje nam się skuteczniejsza. Jak można wyrobić w sobie nawyk błogosławieństwa? W jaki sposób, mimo trudności i przeciwności, możemy zwracać się do innych z szacunkiem?