Apostolstwo modlitwy

Pragnienie żywej wspólnoty

21/12/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Wydaje się, że na problem podziałów wśród chrześcijan można patrzeć głębiej jako na poszukiwanie żywej wspólnoty wiary, miejsca dialogu i braterskiej miłości. Pozostawiając teologom problem interpretacji tradycji i historii rozwoju doktryny wszyscy jesteśmy zachęcani do modlitwy o jedność, która przecież ostatecznie jest darem Ducha Świętego.