Apostolstwo modlitwy

Troska o wspólny dom

21/12/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Mija już dziewiąty miesiąc od publikacji papieskiej encykliki Laudato si. Motyw troski jest szczególnie istotny dla Franciszka, tak jak istotny był dla św. Franciszka z Asyżu. Pojawił się już podczas inauguracji pontyfikatu. Przewija w papieskich tweetach. Powraca w przemówieniach i homiliach. W gestach solidarności z ubogimi i wykluczonymi.