Homilie okolicznościowe

Chrzest - znakiem wiary i zbawienia (homilia chrzcielna)

21/12/15 ks. Jan Augustynowicz
Początkiem chrześcijańskiego życia jest śmierć dla grzechu i zjednoczenie z Jezusem przez chrzest. Kiedy przynosimy dziecko do kościoła, by otrzymało sakrament chrztu świętego, powierzamy jego los Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi człowieka i całego świata. Od tej chwili dziecko ma udział w Jego zmartwychwstaniu i otwartą drogę do Ojca, który jest w niebie.