Homilie okolicznościowe

Matka Miłosierdzia i ludzkie cierpienie (11 II)

21/12/15 ks. Jan Augustynowicz
Najświętsza Eucharystia jest sakramentem, który uzdrawia, ale też daje siłę do wytrwania w cierpieniu. W Światowy Dzień Chorego módlmy się dla wszystkich chorych o łaskę pogodzenia się z wolą Bożą, by potrafili wielkodusznie podjąć i cierpliwie znosić krzyż cierpienia, a także, by Pan uzdrawiał nie tylko ich ciała, ale nade wszystko dusze.