Homilie okolicznościowe

Śmierć jest bardziej zwycięstwem niż klęską (homilia pogrzebowa)

21/12/15 ks. Kazimierz Siemieński
Stoimy dziś wokół tej trumny z wiarą i nadzieją. Podstawą naszej nadziei jest Chrystus, który realnie i prawdziwie zmartwychwstał i tylko w Nim dana została nam nadzieja zwycięskiego przejścia przez mroczny wymiar śmierci. Wiara w Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych stanowi sam rdzeń wiary i nadziei chrześcijańskiej. Tym, który rozjaśnia sens ludzkiego życia i umierania jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, który sam zaznał śmierci, lecz nie pozostał w jej władaniu.