Homilie okolicznościowe

Zatroskani i jedność Kościoła i Europy (14 II)

21/12/15 ks. Jan Augustynowicz
Święto świętych Cyryla i Metodego jest również Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski, choć od stuleci gromadzi różne narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie zasłuchani w słowa Jezusa „ut unum sint”, mamy budować jedność, chociażby poprzez codzienną modlitwę o pokój na świecie, zgodę między narodami i wolność w głoszeniu Dobrej Nowiny o Jezusie.