Kazania pasyjne

TRZECIA NIEDZIELA (28 II)

21/12/15 ks. Jan Augustynowicz
Rola Matki w Jezusowej męce