Materiały formacyjne dla ministrantów

Alfabet św. Filipa Apostoła (na styczeń)

21/12/15 ks. Jacek Zjawin
W pierwszym etapie ministranci pracują indywidualnie. Zapowiadamy, że będziemy dziś pracować nad życiorysem św. Filipa Apostoła. Wyjaśniamy, że zadaniem każdego jest wymyślenie co najmniej jednej cechy lub określenia Apostoła rozpoczynającej się od wybranej litery alfabetu. Każdy wybiera minimum 10 liter alfabetu do uzupełnienia.