Materiały formacyjne dla ministrantów

List św. Jakuba Młodszego (na luty)

21/12/15 ks. Jacek Zjawin
Po zapoznaniu się z artykułem o Apostole Jakubie Młodszym, zwracamy szczególną uwagę na fakt, że jest on autorem listu włączonego do kanonu Pisma Świętego. Każdemu z uczestników wręczamy kartkę i długopis. Przypominamy zasady obowiązujące w tej metodzie – piszemy spontanicznie, wczuwając się w daną osobę. Wprowadzamy w temat: Jakub Młodszy za swoją działalność ewangelizacyjną został skazany na śmierć. W przeddzień wykonania wyroku, siedząc w więzieniu, ma ostatnią szansę by napisać krótki list do chrześcijan, którym głosił Dobrą Nowinę. Polecenie: Ty jesteś Jakubem Młodszym. To, co przeżywasz i czujesz opisz w liście do wspólnoty wierzących.