Pierwszy piątek

A twoje imię... Na co wskazuje? (5 II)

21/12/15 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zapomnieliśmy już o wielu bardzo ciekawych i interesujących tradycjach, ponieważ… życie nas pogania i w tej pogoni za wszystkim i niczym tracimy to, co piękne. Dzisiejszy dzień poświęcony jest świętej Agacie, dziewicy i męczennicy. Tradycja chrześcijańska wspomina ją jako tę, która oddając swe życie za wiarę w Chrystusa, ukazała swym życiem wartość spełniania dobra.