Spotkanie wspólnoty różańcowej

O potrzebie permanentnego kształcenia religijnego (na styczeń)

21/12/15 ks. Kazimierz Siemieński
Wszyscy dostrzegamy, jak zmysł religijny w nowoczesnym człowieku osłabł, jak gdyby zgasł, zniknął. Zjawisko to zdaje się charakteryzować nową epokę, bez religii, bez wiary, bez Boga, jak gdyby ludzkość wyzwoliła się z sytuacji zbędnej i ciążącej. Zjawisko niewiary zalewa masy, znajduje propagandę i przyjęcie w kulturze i obyczajach, wnika wszędzie, jak gdyby było zdobyczą myśli i postępu. Dlaczego tak jest?