Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Spotkanie wspólnoty różańcowej

O wyższości życia wewnętrznego nad życiem zewnętrznym (na luty)

21/12/15
Życie każdego chrześcijanina powinno być Ewangelią, którą czytać będą ludzie niewierzący w Boga. Jesteśmy być może jedyną Biblią, którą „czytają”. Potrzeba więc, abyśmy prowadzili głębokie życie wewnętrzne. Wiarę bowiem zasila się mocą ducha i serca, rozumu i woli, to znaczy całym życiem wewnętrznym. Życie wewnętrzne nie jest zbędną pedagogią życia chrześcijańskiego, bo inaczej zwróci się ono li tylko na zewnątrz, w sferę doznań świeckich i naturalistycznych ofiarowanych nam przez świat.