23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Jak być uczniem Jezusa?

04/09/16 s. Arletta Ziółkowska
Usłyszeliśmy w Ewangelii: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”. Ludzie szli za Jezusem i nagle usłyszeli takie trudne słowa. Trudne, bo niełatwo je realizować w życiu. Łatwo wyśpiewać, wyskakać, zatańczyć: „Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”, „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, „Jezu ufam Tobie – Jesus, I trust in You”. A potem, gdy przychodzą zwykłe, szare, codzienne chwile, to ciężar krzyża trudny jest do udźwignięcia. Przychodzi pokusa odrzucenia tego krzyża, zamiany na coś lżejszego.