23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

04/09/16 Olaf Szczypiński
Fragment dzisiejszej ewangelii, a szczególnie jedno zdanie, zawsze budziło we mnie sprzeciw. Mam na myśli wypowiedź Jezusa: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem” (Łk 14,26). Jest to prawdopodobnie jedno z kilku trudnych wyzwań dla wierzących w Chrystusa, także dziś. Wszystkie wymienione w tym zdaniu osoby są rodziną dla adresata tych słów. Jest zatem dla mnie czymś nienaturalnym wezwanie do nienawiści swoich bliskich.