23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Większa miłość

04/09/16 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? – mówi Księga Mądrości. Kiedy za Jezusem szły wielkie tłumy, On naucza o nienawiści wobec najbliższych, wytrwałym przyjmowaniu życiowego krzyża, roztropnym planowaniu życia i konieczności wyrzeczenia. Żadnej obietnicy, same wymagania. Tak jakby Jezusowi wcale nie zależało na tłumach, bo na pewno nie są to populistyczne hasła…