24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Bóg miłosierny, litościwy, który przebacza…

11/09/16 ks. Maciej Przybylak
„Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud”. Lud się sprzeniewierzył, odeszli od drogi wskazanej przez Boga. Lud to krnąbrny, jak to Księga Wyjścia nazywa „lud o twardym karku”. Mimo iż są to wyrażenia mówiące o ludzie izraelskim, spontanicznie możemy odnieść je do wielu współczesnych młodych. Gniewni, zbuntowani na wszystko, co się da: na rodzinę, szkołę, Kościół i często na Boga.