24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Skala miłowania Boga

11/09/16 ks. Tomasz Szałanda
Skoro „radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”, to my – przyjmujących chleb aniołów wyzbywać się nie powinniśmy. Każdy z nas jest dzieckiem Boga, dziedzicem Królestwa, odwiecznie miłowanym, chcianym i kochanym. I kiedy „różne” dzieci są razem z Ojcem i wspólnie mówią kocham Cię, Tatusiu, to nie mam prawa twierdzić, że to nie jest dobre, bo „oni” kochają Go mniej.