24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sprawić radość Bogu

11/09/16 ks. Szymon Bajon
W naszym życiu najpewniejszą drogą do radości w sercu naszym i w Sercu Boga jest moment naszego szczerego stanięcia przed Nim. Przyjścia do Niego z tym wszystkim, co w nas jest: obojętnie, czy jest to życiowe zagubienie, czy pozorne trwanie przy Bogu. Przyjdź z tym wszystkim do Niego, powiedz Mu o tym, co cię męczy, otwórz się na Jego miłość i uwierz w to, że jest ona bezinteresowna. To będzie powodem radości dla ciebie i dla Boga. I pamiętaj, że tak, jak nawrócenie jest procesem ciągłym, tak i radość ta nie jest tylko chwilowa.