24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

11/09/16 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Często powtarzamy, że jesteśmy grzesznikami. I słusznie. Czasami jednak można odnieść mylne wrażenie, że Kościół na tym kończy nauczanie, przekazywanie Dobrej Nowiny.