25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bądź bystry zabiegając o zbawienie

18/09/16 ks. Maciej Kubiak
Niech każdy z nas indywidualnie, a małżeństwa i rodziny we wspólnocie, przez tydzień każdego dnia rozmyśla i dyskutuje jakich użyć metod, sposobów, pomysłów, jakiej bystrości, by lepiej się modlić, nawracać, żyć w zgodzie, być uczciwym i sprawiedliwym, odważnie i konsekwentnie kroczyć drogą zbawienia… Także, by dobrze wychować dzieci poprzez przekaz wiary i szlachetnych postaw, jak umiejętnie i roztropnie korzystać z Internetu i innych mediów, by nie wchodzić na drogę pokusy, próżności, zagubienia… Świadomie i dojrzale, uczyńmy nasze życie służbą Bogu – nie mamonie…