25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Przejawy autentycznej mądrości

18/09/16 Danuta Szelejewska
Znany prelegent w sposób zaplanowany i z największym spokojem zniszczył nowiutki dwudziestodolarowy banknot. Obrotny rządca bez jakichkolwiek skrupułów wielokrotnie dopuszczał się nieuczciwości. Obie te sytuacje powinny być dla nas doskonałym przykładem życiowych zachowań. Wyciągnijmy konkretne wnioski i zapamiętajmy, że najbardziej popłaca uczciwość, wierność, szczerość, dobroć i miłość. Są to bowiem przejawy autentycznej mądrości, jaką charakteryzują się roztropni synowie światłości.