25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

18/09/16 Teresa Cybulska
Kiedy byłam dzieckiem i chodziłam do szkoły szkoła była „moja”. Również pani była moja, jak też koleżanki i koledzy. Ale pewnego razu wręczono dyplom! Radość ze wspaniałości tego wydarzenia była wielka lecz krótka. Spostrzegłam, że szkoła nie jest już moja, lecz nasza, to była szkoła dzieci, za które stałam się odpowiedzialna. Również wkrótce dowiedziałam się przez kratki konfesjonału, że moje są jedynie grzechy. Resztę, do czego mam dostęp i z czego korzystam otrzymuję w formie łask z rąk Bożych.