25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wobec niszczącej siły pogardy

18/09/16 ks. Zbigniew Kosik
Gromadząc się na Eucharystii w ramach wspólnotowej modlitwy, pragniemy uleczyć swoje serca, być może dotknięte wirusem pogardy. To ona sprawia, że nie liczy się już ani Bóg, ani też człowiek. W świecie, w którym dominuje majętność, zysk, bogactwo; w którym każdy pragnie swobodnego, wygodnego życia, pogarda znajduje podatny grunt dla swojego rozwoju. Wybierając Boga i jego świat wartości, kierując się wytrwałą modlitwą, unikniemy tego niebezpieczeństwa, przed którym przestrzega nas Jezus Chrystus.