26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Być bogatym czy ubogim?

25/09/16 ks. Piotr Winkler
Jest nas na ziemi ponad 7 miliardów. Każdy człowiek to odrębna istota stworzona przez Boga. Każdy ma swoje życie, rodzinę, środowisko, naród, państwo… Ilu było przed nami? Ilu po nas? Trudno ogarnąć myślą wszelkie ludzkie istnienie. Jedno jest pewne: to, co mamy – życie – jest darem Bożym. Czasem dłuższe, czasem krótsze, niekiedy jest jak mgnienie oka. Otrzymaliśmy do dyspozycji określony czas ziemskiego istnienia i nieskończoną miłość Stwórcy. Bóg wszystkich jednakowo kocha.