26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Centrum i margines

25/09/16 ks. Jacek Kacprzak
Dzisiejsza Jezusowa przypowieść, tak jak ją opowiada, w charakterystyczny dla siebie sposób, ewangelista Łukasz, rozpięta jest pomiędzy dwoma biegunami; z jednej strony bogacz z drugiej – Łazarz. Napięcie, jakie powstaje między tymi ekstremami, jest napędem dramaturgii całej historii. Naprzód jest to zupełny brak uwagi ze strony bogatego człowieka wobec niezaspokojonych podstawowych potrzeb biedaka i jego cierpienia. Natomiast w drugiej części opowiadania napięcie rodzi się w sytuacji poczucia bezsilności bogacza i doświadczenia przegrania swojego życia.