26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Dobrze wykorzystać czas

25/09/16 ks. Wojciech Nowicki
Kto teraz jest biedny, w niebie będzie miał lepiej; a komu teraz żyje się dobrze, po śmierci… No właśnie, będzie miał źle? Czy dzisiejsza ewangelia potępia bogatych? Bynajmniej! Jezus nigdy nie potępiał bogactwa, ale niewłaściwe używanie dóbr materialnych. Dlaczego Łazarz dostał się do nieba bez problemu? Czy tylko dlatego, że nic nie miał? Czy ze względu na ubóstwo? Nie. Raczej ze względu na pokorę. Na to, że każdego dnia znosił trud swego położenia – możemy sądzić, choć nie jest to wprost napisane – bez szemrania.