26 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Walcz w dobrych zawodach o wiarę

25/09/16
Często ktoś prosi nas o wsparcie, najchętniej pragnie otrzymać pieniądze. Jak odróżnić człowieka potrzebującego od nieuczciwego? Problem stary jak świat, a mimo to wciąż aktualny i ciągle nierozwiązany. Ubogich zawsze będziemy mieli u naszych drzwi, bram, furtek, zagród… zawsze będziemy ich mieli u siebie.
Imię nędzarza znamy – jest to Łazarz. Imienia bogacza Jezus nie wymienia. Łazarz zasłużył na niebo swą dobrocią, a bogacz, niestety, nie! Gdyby posłuchał Mojżesza i proroków – spotkałby się z Łazarzem. Bogaci są to ci, którzy w stosunku do Chrystusa pozostali „na zewnątrz” oraz „z daleka”. Pan piętnuje u nich to, że uczynili ze swego bogactwa „wyłączny ideał życiowy”. A przecież to Bóg ma być dobrem najwyższym. Należy być roztropnym w używaniu dóbr tego świata. Niepohamowanie w tym względzie prowadzi do zguby.
W homilii akcentujemy miłość i roztropność w okazywaniu pomocy potrzebującym.
Wprawdzie „niech nie wie lewica, co czyni prawica”, ale wierni powinni znać działania parafii i względem ubogich.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce