27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Podwoje wiary

02/10/16
"Z jednej strony wiara jest głębokim, osobistym kontaktem z Bogiem, która dotyka mnie w najbardziej intymnym wymiarze mojego wnętrza i stawia mnie w obliczu Boga żywego, w Jego absolutnej bliskości, tak że mogę do Niego mówić, kochać Go i wchodzić z Nim w komunię. Lecz równocześnie ta rzeczywistość, w jak najwyższym stopniu osobista, jest nierozłączna od wspólnoty (…). Wiara rodzi się ze słuchania, (…) słuchanie z kolei zawsze zakłada partnera".