27 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Przymnóż nam wiary

02/10/16
Jak rozpalić charyzmat wiary? Ilekroć dzielimy się wiarą – z dziećmi, młodzieżą, starszymi, uczniami, przyjaciółmi, chorymi, potrzebującymi, to nie liczymy czasu, jaki straciliśmy, bo ten czas nigdy nie może być uważany za stracony! To jest jeden z elementów chrześcijańskiego charyzmatu. Od św. Pawła uczymy się zdrowych zasad, które pomagają w życiu i są wzorcem naszej wiary. Jest to element naszej godności chrześcijańskiej, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym.

Każdy z nas jest wezwany do apostolskiej odwagi, aby zachować czystą i nienaruszoną wiarę. Dotyczy to szczególnie duchownych, ale także katechetów, animatorów parafialnych wspólnot, posłanych na „misje ad gentes”. Co czynić, żeby mieć wiarę taką jak ziarnko gorczycy? A może trzeba po prostu sumiennie wypełniać swoje obowiązki? Może wyciszyć się wewnętrznie i zbytnio „nie hałasować” swoją obecnością? Przy ambonie umieszczamy napis: „Trzeba mieć wiarę jak ziarnko gorczycy”. W homilii akcentujemy potrzebę pracy nad charyzmatami (darami), jakie otrzymaliśmy od Ducha Świętego.

„Nowe życie w Chrystusie”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce