28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg jest większy!

09/10/16 ks. Bartłomiej Poznański
Świętowanie dzisiejszej niedzieli niech będzie dla nas okazją, by raz jeszcze uwielbić Boga za sakrament chrztu świętego, poprzez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty wierzących. Z całego serca podziękujmy też miłosiernemu Bogu za miłość i cierpliwość, okazywaną nam zawsze, mimo słabości i grzechów, w które często z własnej winy popadamy. Pamiętajmy, że nasz Pan nigdy nie brzydzi się człowiekiem, co najwyżej grzechem. A czymże jest grzech wobec niezgłębionego oceanu Bożego Miłosierdzia?