28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Jeden z dziesięciu

09/10/16 ks. Jarosław Czyżewski
Słowo „Eucharystia” znaczy „dziękczynienie”. Za chwilę będę się modlił zwracając do was: „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu”, a po waszej odpowiedzi dodam: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze miłosierny, wszechmogący wieczny Boże”. Ważne są te dwa słowa – „zawsze i wszędzie”.