28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

09/10/16 Sławomir Zatwardnicki
Być może Chrystus uczy, jak wyciągać wnioski co do Jego tożsamości na podstawie tego, co uczynił? Bo niby wyrzuca dziewięciu uzdrowionym, że nie oddali chwały Bogu, jednak pośrednio ukazuje, że to On, Jezus Lekarz, odbiera sobie należną Bogu chwałę. Stawia się więc chyba na równi z Bogiem – czy tak? Wtedy byłaby dzisiejsza scena oskarżeniem Izraelitów o to, że nie umieją dostrzec tego, co przez wiarę, ale jednak „logicznie oczywiste”.