29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Co to znaczy być misjonarzem?

16/10/16 ks. Paweł Wygralak
Co my możemy zrobić dla misji, jak dzieci w Polsce mogą pomagać misjonarzom? Jak myślicie? (okazja do rozmowy z dziećmi). Z całą pewnością powinniśmy się modlić za misjonarzy. Modlitwa jest bardzo ważna. Ale możemy także złożyć jakąś ofiarę na pomoc misjom. Za tak zebrane pieniądze misjonarze pomagają chorym na misjach, kupują przybory szkolne potrzebne tamtejszym dzieciom, czasem dzięki tym ofiarom mogą zbudować studnie, aby ludzie mieli czystą wodę.