29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Gotów, by wysłuchać

16/10/16 ks. Mariusz Karbowski
Często słyszę, jak ktoś mówi, że nie chce się Panu Bogu narzucać ze swoją modlitwą, że nie chce Mu zawracać głowy. Sęk w tym, że Pan Bóg chce, żebyśmy Mu „zawracali głowę” modlitwą! On chce słyszeć te nasze nieustanne modlitwy. On nigdy się nimi nie znudzi. On nas słucha i wysłuchuje, nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że jest inaczej, że On milczy, że trafiamy w próżnię. Tak nie jest.