30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Boże, czy Ty mnie kochasz?

23/10/16 ks. Sebastian Niedźwiedziński
Każda osoba, która rodzi się na tym świecie; która tu mieszka, uczy się i dojrzewa; która tu pracuje, przeżywa radości i dramaty; która żyje codziennością, starzeje się i umiera; ma jedno fundamentalne pytanie, które leży u podstaw całego jej życia: „Czy mnie kochasz?”.