30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jaka modlitwa, takie życie; jakie życie – taka modlitwa

23/10/16 s. Noela Wojtatowicz CSFN
W słowie dzisiejszej liturgii Jezus przemawia do nas językiem przypowieści. Nie dziwi nas to, ponieważ przypowieść wybierał On najczęściej w swoim nauczaniu. Krótkie i pełne ekspresji opowiadania, przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, swoim realizmem i dynamiką znakomicie skupiały uwagę słuchaczy. Przez przypowieść w sposób bezpośredni zwracał się do słuchających, prowokując ich do ustosunkowania się do poruszanych zagadnień.