30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Pan Bóg pomaga pokornym

23/10/16 bp Antoni Długosz
W szkole podstawowej na zakończenie roku dostawałem książkowe nagrody. W klasie pierwszej otrzymałem wiersz Jana Brzechwy – „Kaczka dziwaczka”. W kolejnej klasie ucieszyłem się zbiorem ciekawych wierszy polskich poetów, w którym zapamiętałem wiersz: „Stefek Burczymucha” (pokazać). Kilka razy recytowałem go na szkolnej akademii. Towarzyszyły mi wtedy myśli, czy nie jestem podobny do tego Stefka „O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha.