30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

23/10/16 Rafał Bernard
„Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby”. Czujemy, co autor Księgi Syracydesa chciał powiedzieć, ale czy w pełni to rozumiemy? Co więc jest w oczach Boga mniej istotne, a co najważniejsze? Dlaczego poszczenie dwa razy w tygodniu i dawanie dziesięciny nie zostało faryzeuszowi policzone na plus? Przecież to dobre zachowania, właściwe postawy. Czy można robić wiele dobrego, a sercem za tym nie podążać? Czy wtedy to dobro nie jest już dobrem?