31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Miłosierny Ojciec

30/10/16 ks. Kazimierz Kubat SDS
Po raz kolejny w kończącym się Roku Miłosierdzia – czytane dzisiaj – słowo Boże przypomina nam o tym największym Bożym przymiocie, o Bożym Miłosierdziu. Wzruszające są słowa pierwszego czytania z Księgi Mądrości: Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił…