31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Otwórz serce na miłosierdzie Boga

30/10/16 ks. Marcin Chudzik
Jako miasto graniczne Jerycho posiadało komorę celną, dzisiaj byśmy powiedzieli – oddział celny. Ponieważ było też jednym z najzamożniejszych miast Palestyny, położonym w żyznej części Judei oraz chlubiło się pałacem Heroda, cła tam nakładane musiały być wysokie. „Zwierzchnik celników” kontraktował sprzedaż, ustalał wymiar ceł i zatrudniał podległych sobie poborców.