31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

30/10/16 Michał Piotr Gniadek
Rozważając słowa czytanej dziś Ewangelii można dojść do przekonania, że Zacheusz miał wiele szczęścia. Trzeba jednocześnie przyznać, iż nie brakowało mu determinacji w zabieganiu o osobiste spotkanie z Jezusem. Zdobył się też na pokorne wyznanie swoich win i gotowość do zadośćuczynienia, na co Syn Człowieczy zapewnił, że zbawienie stało się jego udziałem. Zatem staremu graczowi, bardzo bogatemu zwierzchnikowi celników znów się upiekło. Bożego miłosierdzia, w którym pokładamy swoją ufność, nie da się zamknąć w granicach wyznaczonych przez nasze pojmowanie sprawiedliwości.