Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Kościół – dom – cmentarz – niebieskie Jeruzalem

30/10/16 ks. Robert Klemens COr
Za dwa dni staniemy na cmentarzach, przy mogiłach naszych bliskich, krewnych, przyjaciół. Będziemy z wdzięcznością wspominali ich życie i to co pozostawili nam w „spadku”. Wielu z nas modląc się i myśląc o swoich rodzicach będzie wspominało domy rodzinne.