Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dzieci

Na Bożą chwałę

30/10/16 Danuta Szelejewska
Żyjący w średniowieczu człowiek uczynił ślub, że uda się jako pielgrzym do odległego sanktuarium. Po kilku dniach marszu znalazł się na dróżce, która biegła opuszczonym zboczem ogołoconego i spalonego słońcem pagórka. Przy ścieżce znajdowały się kamieniołomy. Mężczyźni wydobywali z nich wielkie odłamy skalne, aby obrobić je potem w czworokątne bloki kamienia budowlanego. Pielgrzym zbliżył się do jednego z tych ludzi. Spojrzał na niego ze współczuciem. Kurz i pot zamazywały mu rysy twarzy, w oczach widać było straszliwe zmęczenie.