Rocznica poświęcenia kościoła
Sugestia programowa

Na tej skale zbuduję Mój Kościół

30/10/16
Dla każdego z nas dom jest czymś niezwykle ważnym. Anglicy mówią: My home is my castel – Mój dom jest moją twierdzą. Strzeżemy nasz dom, aby niepowołany człowiek nie wtargnął do niego i nie zniszczył tego, co jest jego świętością. Dom kojarzy się przede wszystkim z rodzicami, rodzeństwem, dzieciństwem, czasem wzrastania, dojrzałością.

Jest miejscem, gdzie cały czas powinny trwać miłość, dobroć, zaufanie, gdzie można znaleźć schronienie. W domu czujemy się najlepiej, bo jak mówi stare przysłowie – „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

O Boży dom zadbał król Salomon – zbudował świątynię w Jerozolimie, stanął wśród wszystkich zebranych przed ołtarzem Pana i modlił się. Król prosi Boga, aby wysłuchał modlitwy jego i ludu Izraela, i aby „dniem i nocą” spoglądał na świątynię.

Święty Piotr poucza, że Chrystus jest kamieniem, którego ludzie odrzucili, ale Bóg Go wybrał. Chrześcijanie są także żywymi kamieniami, stanowiącymi duchową świątynię. Stanowią święte kapłaństwo, są wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem na własność Bogu przeznaczonym.

„Oto kamienie czworoboczne i białe, i przystające do siebie w swych spojeniach, to apostołowie i biskupi, i nauczyciele i diakoni, którzy postępowali drogą życia w świętości Bożej i swe powinności biskupów, nauczycieli i diakonów spełniali świątobliwie i uczciwie dla dobra wybrańców Bożych” (Hermas).

 

„Nowe życie w Chrystusie”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce