Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

30/10/16 Sławomir Zatwardnicki
Czy Pan naprawdę pyta o to, za kogo uważają Go ludzie? Chce się dowiedzieć, czy może raczej realizuje kolejną lekcję, jaką oni (i my, słuchacze) mamy przyjąć? Zaraz zapyta – niejako „kontrastowo” – o to, za kogo oni Go uważają, dając im pośrednio do zrozumienia, że przebywanie z Nim ukazało już wystarczająco dużo, żeby można było zgadnąć Jego tożsamość „bez pudła”.