Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Matka Siewna (8 IX)

08/09/16 ks. Jan Augustynowicz
„Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus – Bóg nasz”.